Rubriky
Kultura

Krásy kultury


Mnoho lidí se zajímá o kulturu. A tohle je také dobÅ™e, protože když se ÄlovÄ›k zajímá o kulturu, tak je to pro jeho dobro, bude mít alespoň pÅ™ehled. Znám nÄ›kolik lidí, kteří mi tÅ™eba dokola opakují, že nemají rádi kulturu, že prý kultura je ztráta Äasu a také dokonce ztráta penÄ›z. Když jsem tohle slyÅ¡ela, tak jsem byla pÅ™ekvapená. Byla jsem v Å¡oku, jak může být kultura nÄ›jak ztráta Äasu anebo ztráta financí? SamozÅ™ejmÄ› zase na druhou stranu chápu, že nÄ›kdo nemá bohužel peníze, tak si nemůže dovolit nÄ›jakou kulturu. NÄ›kdy je divadlo nebo kino opravdu hodnÄ› drahé, a to zvlášť když se tÅ™eba jedná o nÄ›jaký nový film anebo o nÄ›jaký filmový trhák.

Sestra upekla nejlepší chleba.

Nebo když to divadlo se hraje opravdu hodnÄ› málo anebo je Äasto vyprodané, tak samozÅ™ejmÄ› vždycky to bude o nÄ›co dražší než klasické levné pÅ™edstavení anebo levné filmy. Jinak co se týká kultury, tak bych vám doporuÄovala, abyste tÅ™eba vyzkouÅ¡eli také různé kulturní pÅ™edstavení. Co tÅ™eba hudební festivaly anebo různé akce? A já také chodím na různé akce, a to tÅ™eba i jiná festivaly jídla. Ano, tohle také existuje. U nás bude právÄ› za dva týdny festival jídla, jsou tam různé hamburgery anebo různé speciality a tak podobnÄ›. Dokonce také speciální guláš a prý to bude guláš nasladko.

Na kulturních akcích jsou i soutěže.

Byla jsem docela pÅ™ekvapená, ale co má guláš spoleÄného se sladkým anebo s cukrem? Hm, tak to se nechám pÅ™edstavit. Kultura je podle mÄ› tam, kde je hodnÄ› lidí a kde to ÄlovÄ›ku nÄ›co dává. Ano, i festival jídla může ÄlovÄ›ku nÄ›co dát, potkat tam může opravdu mnoho přátel a prý tam také budou dokonce recepty, které si můžete zdarma vytisknout. A potom je doma také udÄ›lat. Dokonce tam také bude soutěž, kdo uvaří prý nejlepší svíÄkovou, je to docela prima. Moje sestra tam byla minulý rok. Prý tam, byla soutěž, kdo upeÄe nejlepší chleba. A víte, kdo vyhrál? SamozÅ™ejmÄ› moje sestra, protože ona moc ráda peÄe, i když není vyuÄená kuchaÅ™ka.