Tyhle body je lepší nesbírat

Od 1. července 2006 platí v České republice takzvaný bodový systém. Vztahuje se pouze na řidiče motorových vozidel. Jedná se o takzvané trestné body, které můžeme dostat za nedodržování pravidel silničního provozu a jiné přestupky s nimi související. Jakmile řidič takzvaně nasbírá dvanáct trestných bodů, je mu odejmuto řidičské oprávnění. Dostane o tomto vyrozumění a opětovně může o řidičský průkaz požádat až po roce od jeho odevzdání. Před tím, než jej však dostane, musí úspěšně zvládnout přezkoušení v autoškole.
policejní maják
Evidentně není ztráta řidičského průkazu žádná legrace, pro někoho je jeho držení podmínkou pro výkon povolání, pro jiného zase možnost, jak se do zaměstnání například dopravit, či jak odvézt děti do školy, do kroužků nebo zajistiti zásobu potravin do domácnosti.
Jaké jsou nejvážnější přestupky a kolik bodů nám za ně hrozí?
Největší počet bodů, které můžete za přestupek nebo i trestný čin v souvislosti s řízením vozidla dostat, je sedm.
policejní automobil
Jedná se například o:
–          řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, pokud si tento stav přivodil řidič právě užitím návykové látky či alkoholu a také v souvislosti s tímto, odmítnutí vyšetření, zda k požití alkoholu či jiné látky došlo
–          za sedm bodů je také řízení vozidla osou, které byl odebrán řidičský průkaz
–          pokud řidič předjíždí ostatní vozidla v místech, kde je to zakázáno, nebo vjede na železniční přejezd v době, kdy to není dovoleno, případně se otáčí nebo couvá na dálnici či silnici pro motorová vozidla, může mu být uděleno taktéž sedm bodů
peníze na pokuty
–          ujetí od dopravní nehody je také závažným protiprávním jednáním, které je sankcionováno sedmi body
Jednání, které se odehraje za volantem, může být považováno také za trestný čin, nemluvě o tom, že i zde nám hrozí trestné body, nejčastěji opět ve výši zmiňovaných sedmi. Jedná se o situace:
–          usmrcení z nedbalosti, způsobené dopravní nehodou
–          způsobení těžké újmy na zdraví, opět z nedbalosti
–          řízení vozidla pod vlivem zakázané návykové látky, tedy ve stavu, kdy řidič není způsobilý k řízení

Za všechny jmenované trestné činy hrozí odnětí svobody v různých délkách. U přestupků a protiprávních jednání nám pak hrozí kromě udělení trestných bodů i pokuta či zákaz řízení. Určitě je vhodné chovat se za volantem ohleduplně a dodržovat předepsaná pravidla, a to nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním účastníkům silničního provozu.