Rozbité okno promptně vyměníme


NÄ›kdy nemusí jít ani o autohavárii, ale staÄí obyÄejný kamínek, a neÅ¡tÄ›stí v podobÄ› rozbitého okna automobilu je na svÄ›tÄ›. Pokud se obrátíte na naÅ¡i firmu Renovacar, nemusíte být v žádném případÄ› zoufalí. VýmÄ›ny rozbitého Äi rozbitých oken se samozÅ™ejmÄ› okamžitÄ› ujmeme, ba dokonce po vás nebudeme chtít žádné finanÄní prostÅ™edky, pokud splňujete veÅ¡keré podmínky stanovené vaší pojiÅ¡Å¥ovnou. A to jeÅ¡tÄ› není vÅ¡echno. PÅ™i uplatnÄ›ní výmÄ›ny skel prostÅ™ednictvím pojistné události, vyřídíme celou tuto pojistnou událost za vás bez nutnosti, abyste vy sami vůbec museli kontaktovat svoji pojiÅ¡Å¥ovnu.

Okna vaÅ¡eho automobilu zabezpeÄíme na léto a nejen na nÄ›j

Pokud taková situace nastane, zároveň s výmÄ›nou oken jako takových vám urÄitÄ› doporuÄíme provést tónování autoskel Brno a pÅ™ipravit tak svůj automobil na nadcházející letní sezonu. Pokud chcete využít této vymoženosti prostÅ™ednictvím autofolií, které jsou jako jediné schválené Ministerstvem dopravy, pro pÅ™ední boÄní okna, nabídneme vám tuto službu jako jediní v mÄ›stÄ› BrnÄ› a okolí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup