Umění jednat se zákazníkem

Zákazník má vždycky pravdu.“
Náš zákazník, náš pán.“
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“
To jsou asi nejznámější citáty na téma zákazník. Samozřejmě zákazníka si musí každý podnikatel vážit. Zákazník moc dobře pozná, když podnikatel primárně myslí jen a jen na zisk. Určitě jste se už ve svém profesním životě setkali s tím, že podnikatel nebo obchodník jednal vůči zákazníkovi podbízivě a úslužně a za jeho zády dával najevo pohrdání. Tohle určitě není v pořádku. Mezi podnikatelem a zákazníkem by určitě měla fungovat nějaká základní úcta a důvěra. Jinak to nemůže fungovat. Umět jednat se zákazníky je základem úspěšného podnikání.
ukazatel spokojenosti

Zákazník jako novodobý diktátor

Ovšem na druhou stranu, někteří zákazníci jsou obrazně řečeno „za odměnu“. Švédský obchodní teoretik Jonas Ridderstrale napsal výstižně na jejich adresu: „Zapomeňte na to, že zákazník je pán. Nový zákazník je náročný diktátor.“
Náročný diktátor může být přitom ze dvou důvodů. Prvním důvodem je náročnost. Jsou lidé, kteří jsou prostě opravdu znační perfekcionisté, kteří se jen tak s něčím nespokojí. Na jednu stranu posouvají laťku podnikání výš.
legrační panáčci
Obchodník Stew Leonard napsal úžasný citát. „Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší zákazník.“
Ovšem náročným diktátorem může být člověk a priori nepříjemný a konfliktní, který si libuje v konfliktech. Případně se může jednat o notorického reklamátora, který vše reklamuje za účelem získání výrazné slevy. Zkušený podnikatel se časem naučí tento typ zákazníka diktátora poznávat. Přesto často nemá odvahu jej odmítnout.
průzkum zákazníků
Přitom umění odmítnout patří mezi nejdůležitější asertivní metody. Samozřejmě nikdy nemůžete zákazníky omítnout se slovy „s tak nesnesitelným člověkem nechci mít žádné dočinění.“ Nicméně i zákazníkům je nutné naučit se říkat ne. Zákazník, který vyžaduje enormní vynaložené úsilí a v podstatě nulový zisk pro Vaše podnikání určitě není žádoucí.